Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση ενηλίκων

Αίτημα

Διαχείριση λειτουργικού κόστους τμημάτων εκμάθησης.
Αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων.

Ενέργειες

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση προχωρήσαμε σε:
– Επανακοστολόγηση των προτεινόμενων τμημάτων
– Επαναπροσδιορίσθηκε το πρόγραμμα τμημάτων
– Επανασχεδιάστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων
Με κανόνες break-even ορίστηκε το σημείο μηδέν στο κόστος και τέθηκε ως απαράβατος κανόνας
Σε συνεργασία με τη Διοίκηση προχωρήσαμε σε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού προτείνοντας και τελικά εφαρμόζοντας την μονιμότητα στο διδακτικό προσωπικό, ώστε να προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ποιότητα στην προσφερόμενη υπηρεσία.
Η Διοίκηση εφαρμόζοντας το μοντέλο μέσα σε μια φορολογική χρήση αύξησε τα έσοδά της δίχως να διαφοροποιήσει τις υποστηρικτικές της δομές, και παράλληλα ανταποκρίθηκε στις φορολογικές της υποχρεώσεις

Επιχείρηση στον κλάδο της Εμπορίας
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση