Επιχείρηση στον κλάδο της Εστίασης

Αίτημα

Αύξηση του διαχειρίσιμου cash flow (χρηματικά διαθέσιμα).
Περιορισμός της αρνητικής φοροδότησης.
Πλάνο βιωσιμότητας.

 

Ενέργειες
Μετατροπή του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρίας
Η εταιρία μετατράπηκε από αυτόνομα συμμετοχικά καταστήματα σε αλυσίδα ταχυφαγίας (κεντρικό + υποκ/ματα)
Η μετατροπή των αυτονομων καταστημάτων στην μορφή υποκαταστημάτων έδωσε πρόσθετη αγοραστική δύναμη στην αλυσίδα, με αποτέλεσμα καλύτερες τιμές στην αγορά υλών, περισσότερες προσφορές στον τελικό πελάτη
Η συγκέντρωση του φορολογικού αποτελέσματος έφερε τη στοχευμένη φορολογία, καθιστώντας την εταιρία βιώσιμη, εναντι της φορολογικής αρχής
Σε συνεργασία με την εταιρία οργανώθηκε πλάνο εφαρμογής franchising το οποίο αποφέρει πρόσθετα κέρδη στην εν λόγω επιχείρηση, σήμερα
Σήμερα η αλυσίδα ταχυφαγίας χαίρει οικονομικής ευρωστίας και απασχολεί τουλάχιστον εβδομήντα (70) εργαζομένους

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση