Επιχείρηση στον κλάδο της Εμπορίας

Αίτημα

Πρόβλημα ρευστότητας.
Πρόβλημα φορολόγησης – έλλειψη ρευστότητας καθιστά την εταιρία μη βιώσιμη φορολογικά.

Ενέργειες

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση προχωρήσαμε σε:
– Μελέτη και σχεδιασμό πλάνου βιωσιμότητας στην υφιστάμενη αγορά και την προοπτική ανάπτυξης σε όμορα γειτονικά κράτη
Σε συνεργασία με τη Διοίκηση προχωρήσαμε σε επιχειρηματική επέκταση των ενδιαφερόντων της ημεδαπής εταιρίας σε εταιρία με αλλοδαπή υπόσταση
Κύριος μέτοχος και ιδρυτής είναι η Διοίκηση της ημεδαπής εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις φορολογικές υποχρεώσεις στο σύνολό τους
Η δραστηριοποίηση αυτή εξασφάλισε στην Διοίκηση ανταγωνιστικότητα, οικονομική ευρωστία, και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, ακόμα και σε περίοδο εφαρμογής των capital controls

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση ενηλίκων