Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση

Αίτημα

Διαχείριση του τρέχοντος cash flow σε πραγματικό χρόνο.
Κατανομή Φορολογικού αποτελέσματος σε ρεαλιστική βάση.
Διαχείριση του διοικητικού κόστους σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες.

 

Ενέργειες

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση και το Νομικό της τμήμα προχωρήσαμε σε αναδιάρθρωση των συμβάσεων ώστε αυτές να είναι επωφελείς και για τη Διοίκηση και για τους εργαζόμενους εξασφαλίζοντας εγασιακή ειρήνη.
Σε συνεργασία με τη Διοίκηση και το Νομικό της τμήμα προχωρήσαμε σε απόσχιση κλάδου δραστηριότητας και ενεργοποίησης υφιστάμενης επιχειρήσης. Ο στόχος ήταν ο ουσιαστικός καταμερισμός του φορολογικού αποτελέσματος χωρίς την αρνητική συγκέντρωση φορολογίας.
Σε συνεργασία με τη Διοίκηση και το Νομικό της τμήμα προχωρήσαμε στην δραστηριοποίηση εκπαιδευτικών δομών στην ευρύτερη διοικητική περιφέρεια του νομού στοχεύοντας στον τοπικισμό.
Η αύξηση των εκπαιδευτικών δομών κατανέμουν ορθολογιστικά το φορολογικό αποτέλεσμα, με συνέπεια τα χρηματικά διαθέσιμα να κρίνονται επαρκή ανα πάσα στιγμή
Σε συνεργασία με τη Διοίκηση και το Νομικό της τμήμα προχωρήσαμε σε υλοποίηση σχεδιασμού διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του ομίλου με σκοπό τη στρατηγική εκμετάλευσή τους.
Σήμερα η Διοίκηση μπορεί να προϋπολογίζει το διοικητικό κόστος με ακρίβεια, και να προσβλέπει σε επιθυμητά φορολογικά αποτελέσματα ενεργοποιώντας τα εργαλεία που έχει στα χέρια της.

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εκπαίδευση ενηλίκων
Επιχείρηση στον κλάδο της Εστίασης