Επιχειρησιακός σύμβουλος

Business Consultant

ERP & financial consultant
1
Ενεργοί πελάτες
1
Ώρες εργασίας
1
Έμπειρα στελέχη
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

25 Χρόνια
εμπειρίας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σοβαρότητα και επαγγελματισμός

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, συμβουλευτικής και επιχειρησιακής καθοδήγησης

Η βαθιά γνώση των στελεχών μας πηγάζει από την πολυετή εμπειρία μας σε υψηλές θέσεις διοίκησης και διαχείρισης εταιριών στις οποίες έχουμε απασχοληθεί είτε προσφέροντας μισθωτή υπηρεσία είτε ως ανεξάρτητοι συνεργάτες (outsourcing).

Η ομάδα πλαισιώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες με παρουσία σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα, έτοιμοι να σας προσφέρουμε από κοινού, στην ίδια επιχειρηματική φιλοσοφία, προσθετική αξία στην επιχείρησή σας και την περιουσία σας οραματιζόμενοι κοινές αξίες ταυτόσημης πορείας εταίρων:

  • Διαφάνειας
  • Επιχειρηματικής συνέπειας
  • Διακριτικότητα
  • Εχεμύθεια
  • Σεβασμός και λειτουργία προς το συμφέρον του πελάτη
Υπηρεσίες
Αναλαμβάνουμε υποθέσεις με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες του εντολέα
Επίβλεψη και οργάνωση επιχειρήσεων
Πρόβλεψη και διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων
Επενδύσεις
Συγχωνεύσεις
Παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβουλών καθώς και συναφής υποστήριξη σε φυσικά/νομικά πρόσωπα
ΖΗΤΗΣΤΕ
Επιχειρησιακή καθοδήγηση
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
Fill out this field